Sayılar Nasıl Ortaya Çıktı

          Sayılar günlük hayatımızdaki pek çok şeyi kolaylaştırmak için bize yardımcı olurlar.Eğer sayılar olmasaydı bir kaos yaşayacağımız ortada.Medeniyetin bunca ilerlemesinde,sayı sisteminin kurulmuş olmasının etkisini kimse inkar edemez.Peki,ama dünyayı değiştiren şeylerden biri olan sayı sistemi nasıl ortaya çıkmıştır,biliyor musunuz?


          Bilinen en eski sayma sistemlerinden biri,eski Mısırlılara ait olanıdır.Eski Mısırlıların kullandıkları resim yazısının (hiyeroglif) başlangıç tarihi, M.Ö. 3300 yılına kadar gider.Mısırlılar yaklaşık 5300 yıl önce,milyona kadar olan sayıları kapsayan bir sistem geliştirmişlerdir.Eski mısırlılara ait sayma sistemi, ilkçağ mağara insanının önceleri kullandığı sayma sisteminin gelişmiş şeklidir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...